Kust algab vaesus?

Maarja Pild, fotod: Pildipank 123

Kas vaesus on see, kui inimesel on vähe raha? Või võib toiduabist sõltuja olla hoopis rikkam kui kopsaka pangaarve omanik? Või saab vaesus alguse peas?

Kust algab vaesus?

Sotsiaaltöötaja Pille on vaesusega tegelenud viisteist aastat – sama kaua, kui ta selles ametis olnud on – ning jagab vaesuse põhjused kaheks: on neid, kelle vaesusel on tõepoolest objektiivne põhjus, ja teised, kel see algab mõtlemisest ja suhtumisest. “Inimestel, kes on töövõimetud, pole erilist lootust vaesusest välja pääseda, sest nad ei saa ise oma sissetulekut kasvatada, mistõttu ei jäägi üle muud, kui oma lapsed äärmises vaesuses üles kasvatada. Küünik võib ju ette heita, et miks sellised üldse lapsi said, aga puue võib tekkida ka hiljem haiguse, liiklusõnnetuse vm tagajärjel.”

Suurel osal lastekaitse ja sotsiaaltöötajate klientidest on kerge vaimne alaareng. Kuigi ka nemad kuuluvad objektiivsel põhjusel vaeste hulka, pole nende olukord ühiskonna toetuse olemasolul nii lootusetu. “Neil ei ole eriti muid väljavaateid, kui minna pärast erikooli kõige madalamapalgalisele tööle. Kui sellistel inimestel õnnestubki näiteks ehitusele või muule tasuvamale tööle asuda, siis saavad nad tihtipeale seal petta,” kirjeldab Pille, küsides: kuidas aidata neid vaesusest välja? “Alustada tuleks sellest, et need inimesed ei oleks n-ö põlvest põlve tõrjutud ühiskonna äärealadele. Lastel endal ei pruugigi olla puuet, aga nende vähesed vaimsed võimed tulenevad kodusest olukorrast. Nad pannakse juba lasteaias logopeedilisse vm erirühma, sealt erikooli... Kaasav haridus oleks väljapääs – tavakoolis näeksid need lapsed ka teistsugust elu. Õpetajate, tugispetsialistide ja ka neist erinevatest peredest pärit sõprade toel saaksid nad ehk elus paremini hakkama kui nende vanemad.”