Kuidas leida üles õnnenoote?

Evelin Mikker

Elus on palju sündmusi, mis meid mõjutavad. Kui mõju liialt häirib, on mõistlik neile perekonstellatsioonis pilk heita.
Pärast pikka ja keerukat eneseotsimist-leidmist, paljusid koolitusi ja kursusi kuulsin juhuslikult perekonstellatsioonist. Kursusest, kus vaadatakse oma perekonna lugu ja selles toimuvat teiste inimeste abil. Sügavalt järele mõeldes on meie vanemad alati oma vanemate nägu ja me ise anname oma lastele edasi need väärtused, mis tulevad meie perest. Seega on igati loogiline, et minu perekonnaloos on midagi huvitavat ja põnevat, mis aitab ka minu ellu rohkem selgust tuua.
Paljud pered on sõjaaja koledusi tunda saanud ja sellelgi on oma mõju. Väikese lapsena oma vanaema vaadeldes jõudsin järeldusele, et ta ei ole väga õnnelik. Ta oli ka ettevaatlik, sest pill tuleb ju pika ilu peale. Elu juhtisid teisedki vanasõnad, mis peredes ikka ja jälle käibel on. Perekonstellatsiooni jõudes ei leidnud ma ka endas neid õnnenoote, mida me oma igapäevaellu vajame. Otsustasin vaadata, mis siis tegelikult minu pereloos toimub.
Pere mõju on igavene
Koolitusel ootavad mind ees samasuguste mõtetega inimesed. Peas vasardab, kuidas ma neile endast rääkima hakkan. Ent on harjutused, mis tekitavad üksteise suhtes kiiresti usalduse ja aitavad aru saada, et ka mina kuulun gruppi. Mõni harjutus nõuab teisele silma vaatamist või mõne lause ütlemist. Nii huvitav, kuidas lihtsad tegevused on tegelikult palju sügavamad, kui ise arvame.